За нас

Наш приоритет са качествените продукти и доволните клиенти.

Фирма “Артвижън” е специализирана в областта на производството на реклама. Водеща в рекламният бизнес, тя бързо заема своето място на пазара, като постепенно разширява дейността си. Това налага обособяването на различни отдели, които се специализират тясно в дейността си, а именно: отдел външна реклама, отдел печатна реклама, отдел тенти /който включва и метални конструкции /, отдел фасадна декорация /окачени фасади и декорации с елементи от EPS/.

За качеството на работата гарантира екип от специалисти, които могат и ще направят вашите желания и идеи реални продукти. “Артвижън” осъществява дейността си чрез компетентни дизайнери, машинни оператори, квалифицирани монтажници. Разполага със собствена материално-техническа база, което позволява пълен контрол над цялостния процес на изработка. Наличието на офиси във Варна, Велико Търново и София позволява обслужването на клиенти в цяла България. Използваната техника е на високо технологично ниво, а вложените материали гарантират високо качество и дълготрайност на изделията.

  • „Артвижън” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Проект BG05M9OP001-1.021-0296-C01- „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
  •  “Артвижън” ЕООД ще реализира настоящия проект, чрез изпълнение на следните дейности:
  • –          Предоставяне на обучение по професионална квалификация по професии 5820307 Външни облицовки и настилки и 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортниПровеждане на курсове за обучение по професионална квалификация на новоназначени лица.
  • –  Предоставяне на обучение по професионална квалификация за професия 213070 Графичен дизайнер.
  •  
  • Реализацията на проекта ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевата група. В резултат на професионалната квалификация, която ще придобият, служителите на фирмата ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни към пазара на труда. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходитею и социална интеграция на служителите ни. В Артвижън ЕООД вярваме, че инвестицията в развитието на служителите ни води до дългосрочни позитиви и гаранция за професионално отношение към нашите клиенти.
  •  Начало на проекта: 21.02.2018 г.
  • Край на проекта: 21.03.2019 г.

   

Свържете се с нас, на: +359 888 20 56 96 или +359 899 82 87 97 и поръчайте своята нова реклама или дизайн, за вашия бизнес или търговски обект.